Giải thích về Visa Vĩnh trú 永住許可申請のご説明

Visa Vĩnh trú

Không giới hạn ngành nghề hoặc phạm vi công việc và không phải lo lắng việc hết hạn Visa ở Nhật.

◎日本で就労活動の種類や範囲に制限なく、在留期間を気にしないで生涯にわたって日本で生活をしたい。

Visa Vĩnh trú không giới hạn ngành nghề và phạm vi công việc cũng như thời hạn lưu trú tại Nhật. Về phương diện việc làm thì giống như người Nhật, nên có thể yên tâm cuộc sống tại Nhật.

Tuy nhiên, sau khi có được Visa Vĩnh trú, bạn vẫn là người nước ngoài, vẫn phải mang theo Thẻ lưu trú, phải gia hạn thời gian của thẻ lưu trú, và vẫn cần ghi giấy xin tái nhập quốc tại sân bay khi ra khỏi Nhật. Quan trọng nữa là nếu phạm tội hay phạm pháp, tùy vào mức độ sẽ có thể bị trục xuất khỏi Nhật. Hơn nữa, bạn cũng không có quyền đi bầu cử như đối với người Nhật. Thế nhưng tóm lại là có Visa Vĩnh trú thì cuộc sống của bạn ở Nhật có nhiều lợi ích hơn.

「永住許可申請」とは、日本で就労活動の種類や範囲に制限がなく、在留期間に制限がない在留資格であり、就労の面では、日本人と同様に取り扱われ、安定した生活を営むことが可能になる申請をいいます。なお、様々な制限がないとは言いつつも、永住許可取得後も外国人には変わりはなく、在留カードの携帯義務や提示、在留カードの有効期間の更新、再入国許可は必要になります。また、犯罪を犯す等の強制退去事由に該当すれば、退去強制されることがあります。なお、日本人のみに認めら有れている参政権はありませんが、日本で生活するうえでかなり生活面でのメリットは大きいといえます。

Trích từ Website của Văn phòng Pháp vụ Hành Chính Tsunaguwa 

つなぐわ国際法務行政書士事務所より引用